Current reports (PL)
Announcement date: 19/11/2020 15:43

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 14/2020 – UMOWA NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PB001

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 14/2020 – UMOWA NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PB001

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 14/2020 Z DNIA 19-11-2020 15:43

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

W dniu 19 listopada 2020 r. Zarząd Pure Biologics SA [Emitent, Spółka] zawarł z Timeline Bioresearch AB z siedzibą w Szwecji umowę o świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu pierwszego panelu trzyetapowych badań przedklinicznych substancji badawczych – badania in vivo na modelu zwierzęcym w ramach realizacji projektu PB001 [Umowa]. Timeline Bioresearch AB jest uznaną jednostką badawczą z Europy posiadającą zespół ekspertów z dużym doświadczeniem w realizowaniu badań przedklinicznych w modelach zwierzęcych w obszarze immunoonkologii, a także z modelami raka jelita grubego i odbytu [wpisującym się w potrzeby projektu PB001]. Jednym z wiodących kryteriów wyboru jednostki badawczej była możliwość zapewnienia przez wykonawcę jakości badań zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz poziomu spełniającego również oczekiwania potencjalnych partnerów w przypadku przyszłych rozmów o komercjalizacji kandydatów na lek w projekcie PB001. Usługa badawcza objęta Umową zostanie wykonana w ramach projektu PB001, który dotyczy rozwoju bispecyficznego przeciwciała monoklonalnego do immunoterapii onkologicznej dla pacjentów cierpiących na nowotwór jelita grubego i odbytu. Będzie to pierwsze podanie cząsteczek związanych z projektem PB001 zwierzętom w serii badań przedklinicznych, i tym samym oznaczać będzie rozpoczęcie fazy przedklinicznej rozwoju leku w projekcie PB001. Zakres Umowy w załączniku.

Zawarta Umowa jest istotna ze względu na fakt przejścia projektu PB001 w procesie rozwoju leku do fazy badań przedklinicznych w oparciu o znanego partnera, co buduje zaufanie do Spółki i daje perspektywy dla dalszej realizacji tego projektu, zbliżając Spółkę do etapu potencjalnej komercjalizacji.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers