Current reports (PL)
Announcement date: 22/09/2022 09:09

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 13/2022 – PIERWSZE PODANIE CZĄSTECZKI MODELOWEJ W BADANIACH IN VIVO PROJEKTU PB003

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 13/2022 – PIERWSZE PODANIE CZĄSTECZKI MODELOWEJ W BADANIACH IN VIVO PROJEKTU PB003

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 13/2022 Z DNIA 22-09-2022 09:09

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka, Emitent] powziął dziś informację, że 19 września 2022 r. spółka The Jackson Laboratory rozpoczęła badanie in vivo realizowane w ramach projektu PB003, stanowiące przedmiot umowy na podwykonawstwo [Umowa] zawartej z Pure Biologics S.A.

Celem rozpoczynającego się badania na zwierzętach jest zbadanie modelowej cząsteczki PB003 pod kątem farmakokinetyki [PK] oraz tolerancji w organizmie żywym. W badaniu wyznaczony zostanie okres półtrwania we krwi, jak również aspekty związane z bezpieczeństwem przy podaniu w dwóch różnych dawkach cząsteczki będącej połączeniem przeciwciała z immunoligandem w nowatorski format terapeutyczny. Wyniki badania dostarczą informacji pozwalających oszacować stabilność i profil bezpieczeństwa wysoce innowacyjnego formatu PB003 u pacjentów z nowotworami. Podanie cząsteczki modelowej zwierzętom rozpoczyna etap badań in vivo w projekcie PB003.

The Jackson Laboratory z siedzibą w Bar Harbor, Maine, USA jest wiodącą amerykańską firma świadcząca usługi badań na zwierzętach.

Zawarta Umowa jest istotna ze względu na fakt przejścia projektu PB003 do etapu badań na zwierzętach, zbliżającego Spółkę do etapu potencjalnej komercjalizacji. Przejście do etapu przedklinicznych badań koncepcyjnych zmniejsza również ryzyka rozwoju własnych cząsteczek, co pomaga wycenić projekt na mapie transakcji referencyjnych.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers