Current reports (PL)
Announcement date: 06/11/2020 18:03

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 12/2020 – ZATWIERDZENIE PROSPEKTU SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 12/2020 – ZATWIERDZENIE PROSPEKTU SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 12/2020 Z DNIA 06.11.2020 18:03

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu Spółki [Prospekt] sporządzanego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E Spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.654.000 akcji Spółki, tj. 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 serii C, 481.590 akcji serii D oraz nie więcej niż do 600.000 akcji serii E oraz nie więcej niż 600.000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt zostanie udostępniony w dniu 9 listopada 2020 r. na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://purebiologics.com/oferta-publiczna/ jak również dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych na stronie internetowej Koordynatora Oferty – Dom Maklerski BOŚ S.A. pod adresem https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje.

O złożeniu wniosku o zatwierdzenie prospektu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 8/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers