Current reports (PL)
Announcement date: 30/01/2023 20:55

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 11/2023 – TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 11/2023 – TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 11/2023 Z DNIA 30-01-2023 20:55

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [„Rozporządzenie”], podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

1. Raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:
– I kwartał 2023 r. – 15.05.2023 r.
– III kwartał 2023 r. – 15.11.2023 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 15.09.2023 r.

3. Raport roczny za 2022 rok zostanie opublikowany w dniu 31.03.2023 r.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu za drugi kwartał 2023 i ostatni kwartał roku obrotowego 2022 r. zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers