Current reports (PL)
Announcement date: 17/08/2022 12:01

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 11/2022 – OSIĄGNIĘCIE POZYTYWNEGO WYNIKU W BADANIACH KONTRAKTOWYCH

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 11/2022 – OSIĄGNIĘCIE POZYTYWNEGO WYNIKU W BADANIACH KONTRAKTOWYCH

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 11/2022 Z DNIA 17-08-2022 12:01

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”] informuje, że w dniu 17.08.2022 Spółka z powodzeniem zakończyła zlecone badania kontraktowe obejmujące selekcję aptameru rozpoznającego wskazany przez Klienta cel białkowy. Selekcja wykorzystywała platformę technologiczną PureApta, powstałą w wyniku realizacji w Spółce projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Wraz ze zleceniem na badania kontraktowe Spółka podpisała z Klientem umowę gwarantującą udział w zyskach z tytułu komercjalizacji aptameru [RAPORT BIEŻĄCY ESPI 2/2022] przez Klienta. Wraz z pozytywnym zakończeniem badań kontraktowych pojawiła się szansa na realizację zysków z tytułu tej umowy.

Na mocy zlecenia Pure Biologics S.A. z sukcesem wykonała selekcję aptameru, dostarczając jego sekwencję i inne parametry. Aptamer Klient planuje wykorzystać w rozwiązaniu terapeutycznym o potencjale antywirusowym. Za zlecenie Spółka otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 214 000 PLN.

Umowa gwarantująca udział w zyskach zawiera zapisy, na mocy których Spółce przysługuje 6% udział w zyskach netto Klienta osiąganych z umów, których przedmiotem będzie produkt [rozwiązanie terapeutyczne] wykorzystujący opracowany przez Pure Biologics S.A. aptamer. Decyzja o rozwoju i komercjalizacji rozwiązania terapeutycznego należy do Klienta.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Pure Biologics S.A. za istotną, ponieważ stanowi bezpośrednią komercjalizację efektów wdrożenia platformy PureApta, może zapewnić Spółce w przyszłości bierny dochód, jak również wejście z rozwiązaniami aptamerowymi na rynek potencjalnych terapeutyków. Osiągnięty wynik świadczy również o możliwościach, jakie daje zastosowanie aptamerów w terapiach pozaustrojowych, nad którymi pracuje Spółka.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers