Current reports (PL)
Announcement date: 29/10/2020 12:31

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 11/2020 – ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PLATFORMY SELEKCJI PRZECIWCIAŁ PURESELECT2

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 11/2020 – ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PLATFORMY SELEKCJI PRZECIWCIAŁ PURESELECT2

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 11/2020 Z DNIA 29.10.2020 12:31

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2020 r. Emitent zakończył realizację czwartego (ostatniego) etapu, trwającego od 1 grudnia 2019 r. do 29 października 2020 r., projektu obejmującego prace rozwojowe, w tym demonstrację skuteczności nowej generacji platformy selekcji przeciwciał metodą in vitro PureSelect2. Spółka wedle swojej najlepszej wiedzy ocenia stopień realizacji wszystkich kamieni milowych etapu oraz projektu na 100%. Tym samym zakończony został cały projekt.

Spółka w dniu 29.10.2020 złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dokument “Informacja końcowa z realizacji projektu”. Raport merytoryczny z zakończenia czwartego (ostatniego) etapu zostanie złożony do NCBR w terminie zgodnym z umową.

Celem projektu było opracowanie nowej generacji platformy PureSelect2, służącej do poszukiwania i optymalizowania w pełni ludzkich przeciwciał oraz fragmentów przeciwciał do dalszego rozwoju. Przeciwciała stanowią bardzo ważną kategorię leków biologicznych o wysokim znaczeniu dla współczesnej medycyny, stosowane są również w testach diagnostycznych oraz badaniach laboratoryjnych. Emitent wprowadził już platformę PureSelect2 do użycia we własnych prowadzonych projektach B+R obejmujących odkrywanie i rozwój nowych leków przeciwciałowych, w szczególności na wczesnych etapach obejmujących odnalezienie molekuł rozpoznających wybrany cel molekularny (antygen, biomarker).

Uzyskane efekty zakończonego projektu pozwolą Spółce również w ciągu około 6 miesięcy od zakończenia projektu rozpoczęcie oferowania podmiotom zewnętrznym usprawnionej usługi selekcji w pełni ludzkich przeciwciał oraz fragmentów przeciwciał (cząsteczek aktywnych, mogących stanowić podstawę do tworzenia cząsteczek terapeutycznych – leków – i diagnostycznych) z wykorzystaniem platformy PureSelect2. Emitent dokona również oceny zdolności patentowej elementów platformy i jeśli zostaną one wykazane, to spodziewane jest objęcie ich ochroną prawną. Efektem wprowadzenia na rynek usprawnionej usługi opartej o opracowaną nową generację platformy PureSelect2 będzie zwiększenie jakości oferowanych przez Spółkę usług, pozwalające lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku. Emitent oczekuje, że realizowanie przedmiotowych usług będzie mieć w przyszłości pozytywny wpływ na przychody Spółki.

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers