Current reports (PL)
Announcement date: 08/07/2022 08:34

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 10/2022 – ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 10/2022 – ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 10/2022 Z DNIA 08-07-2022 08:34

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 7 lipca 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od TFI Allianz Polska S.A., działającego w imieniu i na rzecz funduszy: Allianz Duo FIO (wcześniej Aviva Investors FIO), Allianz FIO, Allianz Inwestycyjne SFIO (wcześniej Aviva Investors SFIO), Allianz Plan Emerytalny SFIO, Allianz SFIO PPK (wcześniej Aviva PPK SFIO), Bezpieczna Jesień SFIO.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers