Current reports (PL)
Announcement date: 21/12/2018 16:22

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 2/2018 – STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 2/2018 – STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 2/2018 Z DNIA 21.12.2018 16:22

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

 

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers