Current reports (PL)
Announcement date: 28/01/2019 10:33

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2019 – HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019 R.

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2019 – HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019 R.

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2019 Z DNIA 28.01.2019 10:33

Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– 20 marca 2019 r. – raport roczny za rok 2018;

– 14 maja 2019 r. – raport kwartalny za I kwartał 2019 roku;

– 13 sierpnia 2019 r. – raport kwartalny za II kwartał 2019 roku;

– 14 listopada 2019 r. – raport kwartalny za III kwartał 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Spółka nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2018 roku.

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers