Current reports (PL)
Announcement date: 30/11/2018 13:45

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2018 – UZYSKANIE DOSTĘPU DO EBI

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2018 – UZYSKANIE DOSTĘPU DO EBI

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2018 Z DNIA 30.11.2018 13:45

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika do uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

 

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers