Current reports (PL)
Announcement date: 21/06/2021 18:29

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 13/2021 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 13/2021 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 13/2021 Z DNIA 21-06-2021 18:29

Podstawa prawna: Art. 70 PKT 3 Ustawy o ofercie
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą w Wrocławiu [“Emitent”, “Spółka”], przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 r. [“ZWZ”]:

1. Filip Jeleń: 398 456 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 398 456 głosów, co stanowiło odpowiednio 47,67% akcji na ZWZ i 47,67 % głosów na ZWZ oraz 17,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Maciej Mazurek: 153 352 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 153 352 głosów, co stanowiło odpowiednio 18,35% akcji na ZWZ i 18,35% głosów na ZWZ oraz 6,80% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Augebit FIZ: 153 220 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 153 220 głosów, co stanowiło odpowiednio 18,33% akcji na ZWZ i 18,33% głosów na ZWZ oraz 6,80% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Andrzej Trznadel: 81 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 81 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,69% akcji na ZWZ i 9,69% głosów na ZWZ oraz 3,59% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

5. Government of Norway: 45 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 45 000 głosów, co stanowiło odpowiednio akcji 5,38% na ZWZ i 5,38% głosów na ZWZ oraz 2,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Zgodnie z listą obecności na ZWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 835 839 akcji uprawniających do wykonywania 835 839 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 2 254 000 i daje prawo do 2 254 000 głosów.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers